keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

OSA-AIKAISTA KAIKKI ON VAIN

Kvantti on  paketoitu yksikkö, äärellinen määrä aikaa tai energiaa kerralla. Hannu Rajaniemen scifissä Kvanttivaras elämä on hinnoiteltu sekuntien kerrannaisina. Dilemmavankilassa joutuu jatkuvasti tekemään valintoja mahdottomien vaihtoehtojen välillä. Telluksella työurien pidentämishankkeissa ajan kurssi on nousussa.

Työaikalain mukaan ...työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä.

Osa-aikaratkaisut tuovat joustoa ja kevennystä työelämän kuormitukseen. Ne voivat myös lisätä sekä tekijän kuormitusta että työyhteisön kitkaa. 

Jos työsopimuslain mukainen "käytettävyysaika" vähennetään puoleen, herää kysymys, mihin puolet töistä katoaa. Samaa tehtävää tekevät voivat jakaa työt siten, että kaksi osa-aikaista tekevät työt vuoroviikoin tms. Yleensä asia ei ole näin yksinkertainen.

Työtä ajatellaan kilotavarana. Sama ilmiö näkyy monilla toimialoilla, joissa tulosta arvioidaan tehdyillä (tuotanto) tai myydyillä (myynti)  kiloilla, kappaleilla, metreillä, laatikoilla, litroilla, tunneilla, vaikka yrityksen tuloksen ratkaisevat viimeisen viivan alle jäävät eurot tai dollarit.

Osa-aikaratkaisussa toimenkuva pitää rakentaa uudelleen alusta pitäen. Ensin pitää tunnistaa se kriittinen osaaminen, joka tekijällä on ja sovittaa se organisaation perustehtävään. Sen jälkeen pitää organisoida jäljelle jäävien tehtävien tekeminen jotenkin toisin.

Pitää tunnistaa myös se työyhteisön tieto, joka osa-aikaisesti läsnäolevalla pitää olla käytettävissään. Tunnistamisen jälkeen pitää organisoida kriittisen tiedon saatavuus ja kaikkien osapuolten (tekijä, työtoverit, esimies, organisaatio) vastuut  sen päivittämiseen.

Osa-aikaratkaisut on delegoitu Kelan ja eläkevakuutusyhtiöiden käsiin. Niiden näkökulma on työstä poissaoloajan  korvaaminen tekijälle. Jäljelle jäävän työpuolikkaan organisointi ja suunnittelu pitää tehdä työyhteisössä työn ja kaikkien tekijöiden näkökulmasta.

Työurien piteneminen edellyttää työhyvinvoinnin ja olosuhteiden kohentamista. Osa-aikaratkaisut ovat kuormituksen ja huonojen olojen siedätyshoitoa, kuin laittaisi paikkaa paikan päälle. 


Työaikalaki on vuodelta 1996. Työelämä on ehtinyt kulkea pitkän matkan sen jälkeen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti